آخرین اخبار : 

پایگاه سلامت شهرشنبه

پایگاه سلامت ۱۵ خرداد شهر شنبه افتتاح شد

در آئینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر پایگاه سلامت ۱۵ خرداد شهر شنبه افتتاح شد. به گزارش شنبه نیوز، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی صبح جمعه در این مراسم اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه ...