آخرین اخبار : 

قلعه داراب خان شنبه

قلعه داراب خان شهر شنبه

قلعه داراب خان قلعه ای به جامانده از عصر قاجار واقع در بخش شنبه (شهرشُنبه)در ۶۰ کیلومتری خورموج از توابع استان بوشهر است که در فهرست میراث فرهنگی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۴۰۱ به‌عنوان یکی ...