آخرین اخبار : 

بخش شنبه

اعتکاف بیش از یک هزار نفر در شهرستان دشتی/۱۴۲ نفر در بخش شُنبه و طسوج

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: امسال یک هزار و ۱۹۱ نفر معتکف شدند که از این تعداد ۷۷۱ نفر خواهر و ۴۲۱ نفر از برادران حضور داشته اند. وی اضافه کرد: امسال اعتکاف در ۲۲ مسجد شهرستان برگزار شد ...